personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Yüksek Seçim Kurulu - YSK Sözleşmeli Personel Alımı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacaktır. Alınacak personelin seçiminde 2014 yılında B grubu kadrolar için kullanılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Atacak personelin iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Çözümleyici ve programcı pozisyonları için ilan edilen özel şartların her biri için birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.

PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)ÖSYM'nin düzenlediği YDS İngilizce sınavından 60 veya uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak. Ancak, yurt içi ve yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ingilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. (2015-YDS İlkbahar Dönemi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girenler, bu durumu başvuru formunda belirtmeleri ve diğer şartları taşımaları koşulu ile müracaat edebilirler. Bu şekilde müracaat edenlerden söz konusu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların, 17 Nisan 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar sınav sonucunu gösterir belgeyi basvuru@ysk.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.)

c)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d)Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

e)298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış olmak,

Çözümleyici;

a)Çözümleyici olarak çalıştırılacaklarda en az bir yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde çözümleyici veya programcı olarak çalışmış olmak,

b)Biri Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi de kabul edilecektir.)

c)2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

d)Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim Sistemleri, Matematik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

Programcı;

a)2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

b)Mühendislik Fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

PERSONEL ALIMINDA ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici;

1-Ağ ve Güvenlik

a)Omurga anahtarları, modem, router ve kenar anahtarlar,

b)Yük dengeleme sistemleri,

c)SSL, IPSEC VPN ve SSL VPN teknolojileri,

d)Anti-virus sistemleri,

e)Firewall, IPS ve DDOS önleme teknolojileri ve cihazları,

2-Unix ve Linux sistemleri

a)Unix ve Linux işletim sistemleri,

b)Sanallaştırma teknolojileri,

c)Açık kaynaklı e-posta, LDAP, DNS sistemleri,

3-Microsoft Sistemleri

a)Microsoft 2008 ve 2012 server işletim sistemleri,

b)Microsoft Active Directory, Group Policy Management

c)DHCP, DNS, Fileserver kurulum ve yönetimi,

4-Sistem Yönetimi

a)Unix ve Linux işletim sistemleri,

b)Java tabanlı uygulama sunucuları,

c)Kurumsal içerik yönetimi ve Portal uygulamaları,

5-Donanım ve Yedekleme

a)Sunucu, teyp yedekleme ve disk sistemleri donanımları,

b)Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi ve depolama ağları (Storage area network - SAN),

c)Teyp ve sanal teyp kütüphanelerinin yapılandırılması ve yönetimi,

6-Vertabanı Yönetimi

a)En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında Oracle veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi,(Tercihen Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için Oracle Database Administrator Certified Professional sertifikasına sahip olmak)

b)Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme,

c)Veri tabanı güvenlik duvarı ve denetleme mekanizmaları,

d)Oracle RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı,

e)Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance Tunning,

f)İleri seviyede PL/SQL,

g)Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi,

Programcı;

1-Uygulama Geliştirme

a)En az 1000 kullanıcıya sahip sistemlerde yazılım uzmanı olarak J2EE mimarisinde RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, (Tercihen ORM Kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,)

b)Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve tasarım şablonları etkin olarak kullanabiliyor olmak,

c)XML ve UML,

d)RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,

e)Test güdümlü programlama(refactoring) ve yazılım güvenliği, güvenli yazılım yaşam döngüsü,

f)Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu,

g)Versiyonlama araçlarından CVS, SVN veya GİT vb),

h)ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında JasperReport raporlama araçları ile proje gerçekleştirme,

i)En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucularını izleme (monitoring) ve performanslarını analiz etme,

j)Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

k)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

(Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak)

2-Web ve Mobil Uygulama Geliştirme

a)Web teknolojileri DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri,

b)Java web teknolojilerinden (JSP/Servlet, JSF, Struts, Ajax, Spring, Swing) herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme,

c)RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,

d)Web Servis (XML, XSD, XSLT, WSDL), SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerde uygulama gerçekleştirme,

e)Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile),

(Tercihen OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform sertifikası veya PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikası veya OCP Java EE 5 Web Servis Developer ve/veya Sun Certified Web Servis Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak)

konularında bilgi sahibi olmak ve/veya bu alanlarda sertifikası olmak şartları aranmaktadır.

PERSONEL ALIM SINAVI

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler." denildiğinden; KPSS (B) grubu sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Başvuracak adaylardan;

1-Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların,

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin,

3-298 s ayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince evvelce herhangi bir siyasi partiye üye veya seçimlerde siyasi partiden aday olmadığına dair beyanı alınanlardan aksi durumu tespit edilenlerin, müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

PERSONEL ALIM SINAVINDA SÖZLÜ KONULARI

1-İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyimini,

2-Muhakeme gücünü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ve liyakatini, yetenek ve kültürünü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

ölçmeye yönelik konulardır.

E-ÜCRET

1-ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak (A-D) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

2-Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesih edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

3-Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir.

4-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sigortaya tabi geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ

MESLEKİ TECRÜBESİ

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETİ

% 25 ARTIŞ

NET ÖDEME

5 yıldan fazla

A-B

3.075,56

3.844,45

3.618,93

C

2.955,72

3.694,65

3.510,57

D

2.889,09

3.611,36

3.450,32

3-5 yıl

A-B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.710,85

3.388,56

3.289,14

1-3 yıl

A-B

2.603,26

3.254,08

3.191,85

C

2.522,60

3.153,25

3.118,92

D

2.479,36

3.099,21

3.079,82

0-1 yıl

A-B

2.232,80

2.791,00

2.856,86

C

2.131,60

2.664,49

2.765,34

D

2.077,09

2.596,36

2.716,05

PROGRAMCI

MESLEKİ TECRÜBESİ

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETİ

% 25 ARTIŞ

NET ÖDEME

5 yıldan fazla

A-B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.737,54

3.421,93

3.313,28

3-5 yıl

A-B

2.737,54

3.421,93

3.313,28

C

2.616,68

3.270,86

3.203,99

D

2.576,42

3.220,53

3.167,58

1-3 yıl

A-B

2.495,68

3.119,60

3.094,57

C

2.398,79

2.998,48

3.006,96

D

2.344,73

2.930,92

2.958,08

0-1 yıl

A-B

2.186,10

2.732,63

2.814,63

C

2.077,09

2.596,36

2.716,05

D

2.022,60

2.528,25

2.666,78

İŞ BAŞVURUSU NASIL NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Başvurular 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar şahsen veya posta yoluyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:12 Sıhhiye Kızılay/ANKARA adresine, elektronik ortamda yapılacak başvurular ise "4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun" imzalı ve elektronik ortama aktarılmış halinin "basvuru@ysk.gov.tr" e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

İlk müracaat sadece 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ile yapılacak olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeler mülakatta istenecektir. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş ve başvurunun son günü olan 6 Nisan 2015 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜLAKATTA İSTENİLEN BELGELER NELER?

1-2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için KPSSP3 puan türünde puan aldığına dair belge,

2-Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

3-Her bir pozisyon için belirtilen özel şartlara ait belgelerin onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

4-Askerlik durum belgesinin onaylı örneği, (Erkek adaylar için), (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

6-Programlama dillerini gösterir belgenin onaylı örneği.

7-Fotoğraflı özgeçmiş, fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. (www.ysk.gov.tr)adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

8-Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belgenin onaylı örneği, (YDS, ÖSYM Başkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.) (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

9-Adli sicil ve arşiv kaydı.

10-4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI, SINAV YERİ VE TARİHİNİN DUYURULMASI

1-2014 KPSS (B) grubu puan sırasına göre başvuru listesi www.ysk.gov.tr sitesinde 9 Nisan 2015 Perşembe günü ilan edilecektir.

2-4- 6 Mayıs 2015 tarihleri arasında soyadı alfabetik sıraya göre yapılacak sözlü mülakat sınavına katılacakların listesi, yeri ve saati 21 Nisan 2015 Salı günü www.ysk.gov.tradresinde duyurulacak olup, sözlü mülakata katılacakların bu ilanın "G" maddesinde belirtilen belgeleri müracaat günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (İlk müracaatını elektronik ortamda yapanlar "4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun" ıslak imzalı halini getireceklerdir.)

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
01 Ekim 2023 Pazar | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Sözleşmeli...
Türkiye'de kurumlar personel alımlarına hız kesmeden devam ederken yeni bir personel alım alım haberi...

Haberi Oku