personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Yargıtay Zabıt Katibi ve Koruma - Güvenlik Memuru Alımı

Yargıtay bünyesinde görevlendirmek üzere zabıt katibi alımı, koruma memuru alımı, şoför alımı ve hizmetli alımı yapıyor. Peki başvuru şartları neler? İş başvurusu ne zaman, nasıl ve nereye yapılacak?

YARGITAY ZABIT KATİBİ, KORUMA MEMURU, ŞOFÖR VE HİZMETLİ PERSONEL ALIMI - İLAN

Mülakat sınavı, Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

3.İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

5.Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

6.Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)

7.Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yalnışsız en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)

8.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ZABIT KATİBİ ALIMI - BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

a)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

b)Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35'i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35'inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. Zabıt Katibi ne kadar maaş alır sorusunun yanıtı iş görüşmeleri sırasında netlik kazanacaktır.

c)Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

d)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır.

e)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

f)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

>Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)

>Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

>Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.

> Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 10 şoför kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

Mülakat sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. Yapılan direksiyon uygulama sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınacaktır.

ŞOFÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

A.NİTELİĞİ

9.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

10.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

11.Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

12.Askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak

13.İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

14.En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

15.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

ŞOFÖR ALIMI - BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

g)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır. Kamuda şoför ne kadar maaş alır sorusunun yanıtı iş görüşmeleri sırasında netlik kazanacaktır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

h)Uygulama Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

a)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmatik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.

b)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

c)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

>Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)

>Sürücü belgesi ( E sınıfı ehliyet)

>Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

¦Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 13 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

¦Mülakat sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

16.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

17.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

18.İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

19.Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartına sahip olmak.

20.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımış olmak.

21.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

22.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVİSİ ALIMI - BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

d)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR.

POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

e)Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

f)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. Koruma memuru ve güvenlik memuru ne kadar maaş alır sorusunun yanıtı iş görüşmeleri sırasında netlik kazanacaktır. Koruma memuru alımı

g)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

h)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

>Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)

>Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve kimlik kartı fotokopileri

>Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

>Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 65 Hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

Mülakat sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

HİZMETLİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

23.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

24.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

25.İ lk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

26.En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

27.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

28.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

HİZMETLİ PERSONEL ALIMI - BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

i)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır. Kamuda hizmetli ne kadar maaş alır sorusunun yanıtı iş görüşmeleri sırasında netlik kazanacaktır. Hizmetli Alımı

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

j)Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

k)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.

l)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tradresinden duyurulacaktır.

m)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

>Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)

>Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

>Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
ZEYNEP 7 yıl önce

haziranda yapilacak zabit katibi alimlari mi şimdi bu??? acil cevap

01 Ekim 2023 Pazar | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Sözleşmeli...
Türkiye'de kurumlar personel alımlarına hız kesmeden devam ederken yeni bir personel alım alım haberi...

Haberi Oku