personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Tapu ve Kadastro Sözleşmeli Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına (Ankara ili) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere iki (2) Sözleşmeli Pilot ve bir (1) Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonunda 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın mülakat (sözlü sınav) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2)Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-1 inci maddesindeki; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3)Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek, 4)Atanmak istediği unvanla ilgili ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak, 5)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 6)Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

PERSONEL ALIMINDA ÖZEL ŞARTLAR

1- Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Pozisyonu İçin (Merkez) a)Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak, b)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının "B1" ve "B2" kategorileri birlikte açık olmak, c)Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak, ç) Sınav tarihi itibari ile en az 3 yıllık (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak, (Lisansta, varsa SHD-T-35 lisans veriliş tarihi esas alınacaktır.) d)Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak, 2- Sözleşmeli Pilot Pozisyonu İçin (Merkez) a)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi" Lisansına sahip olmak, b)Hava yolu taşımacılığı pilot lisansına "ATPL (A) sahip olmak ya da Ticari Pilot "CPL (A)" lisans sahibi olanlar için ATPL teorik eğitim ve sınavlarını tamamlamış "ATPL- Theory Credit" olmak, c)Çok motorlu uçaklarda en az 700 (yedi yüz) saat veya çok motorlu uçakta uçmuş olduğu halde 700 saati doldurmamış olanlar için, çok ve tek motorlu uçaklarda 1500 (binbeşyüz) saatlik toplam uçuşa sahip olmak ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek, ç) Sınav tarihi itibari ile sağlık sertifika ve lisans geçerlilik sürelerini geçirmemiş olmak, C)SAĞLIK ŞARTLARI: Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Annex1' deki ve JAR FCL-3' deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. Bu raporun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden alınması ve alınan sağlık kurulu raporunun süresinin sınav tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. (Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu mülakat (sözlü sınava) gelirken yanında getirecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

Adaylar, mülakat (sözlü sınava) katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır. a)Kimlik belgesi, b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, c)Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.) ç) Özel şartlarda belirtilen belgeler, d) Başvurular 18/05/2015- 29/05/2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

MÜLAKAT (SÖZLÜ SINAVIN) ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, mülakat (sözlü sınava) çağırılacaktır. Mülakat (sözlü sınava) girmeye hak kazanan adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat (sözlü sınav), adayların; a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, c)Genel yetenek ve genel kültürü, ç) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, d)Özgüven, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
04 Ekim 2023 Çarşamba | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Sözleşmeli...
Türkiye'de kurumlar personel alımlarına hız kesmeden devam ederken yeni bir personel alım alım haberi...

Haberi Oku