personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
İTKİB Sözleşmeli Yeni Personel Alımı Yapıyor

İTKİB bünyesinde çalıştırmak üzere 18 uzman yardımcısı alımı, 3 adet idari memur alımı ve 2 adet bilgisayar programcısı alımı yapacak. Personel alımı için sınav düzenlenecek.

İTKİB PERSONEL ALIMI GENEL İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonrasında doğanlar),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.(İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)

k) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

UZMAN YARDIMCILIĞI ve BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ÜNVANI

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İKTİSAT

4 YIL

KPSSP22

UZMAN YRD.

3

İŞLETME

4 YIL

KPSSP23

UZMAN YRD.

6

KAMU YÖNETİMİ

4 YIL

KPSSP30

UZMAN YRD.

3

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

4 YIL

KPSSP33

UZMAN YRD.

3

EKONOMETRİ

4 YIL

KPSSP34

UZMAN YRD.

2

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

4 YIL

KPSSP3

UZMAN YRD.

1

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI-BİLGİSAYAR-BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ

4 YIL

KPSSP4

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

2


l) İdari Memur Kadrosu için; 27-28 Eylül 2014 ve 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ÜNVANI

ALINACAK PERSONEL SAYISI

KAMU YÖNETİMİ

4 YIL

KPSSP29

İDARİ MEMUR

1

DIŞ TİCARET

2 YIL

KPSSP93

İDARİ MEMUR

1

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA

2 YIL

KPSSP93

İDARİ MEMUR

1


3- Başvurular, belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (tıklayınız) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

d) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f) Güncel Özgeçmiş (CV)

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
  3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
  5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
  6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
  7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 05/05/2015 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

İTKİB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07/05/2015 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
27 Eylül 2023 Çarşamba | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Sözleşmeli...
Türkiye'de kurumlar personel alımlarına hız kesmeden devam ederken yeni bir personel alım alım haberi...

Haberi Oku