shopify stats

Uluslararası İslam ve Bilim Üniversitesi Yeni Personel Alımı

Türkiye'de son yıllarda bir hayli yeni üniversite kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Son olarak kurulan Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni personel alımı yapılacak.

Bilindiği üzere her kurulan yeni üniversite aynı zamanda yeni personel alımı demek. Yeni kurulan üniversitelere personel alımı kapsamında çok sayıda akademik personel alımı, idari personel - memur alımı ve döner sermaye işçi alımı yapılıyor. Son olarak yeni kurulan Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne de çok sayıda personel alımı yapılacak.

Üniversite  Yönetim  Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilecek. Yurt dışında kurulacak birimlerde yurt içinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Üniversite  Yönetim  Kurulu tarafından belirlenecek. Ayrıca, bir yıl içerisinde Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulacak.

YENİ ÜNİVERSİTEYE KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için akademik ve idari kadrolar olmak üzere toplam 1812 yeni personel alımı yapılacak.

Diğer yandan, 2600 adet öğretim elemanı kadrosu da saklı kadro olarak ihdas edildi. Bu kadrolar, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilecek.

1812 kişilik kadro personel alımı;

-720 adedi, çeşitli unvanlardaki öğretim elemanı kadrolarından,
-1092 adedi, çeşitli unvanlardaki idari kadrolardan oluşmakta.