shopify stats

SGK yeni personel alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK bünyesine yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda SGK müfettiş yardımcı alımı düzenleyecek. Başvuru zamanı ve şartlara ilişkin detaylar şöyle... PERSONEL5

Sosyal Güvenlik Kurumu kısa adıyla SGK 2016 ihtiyaçları kapsamında yeni personel alımı yapmaya devam ediyor. Kurum yeni bir ilana çıkarak bünyesinde yeni personel alımı yapacağını ve bu kapsamda müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Kurum içinde çalışmak üzere 60 yeni personel alınacak.

Atama yapılacak kadronun Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı olarak belirlendiği personel alımında gerekli şartları taşıyanlar başvuruları değerlendirildikten sonra sınava tabi tutulacaklar. Adayların 2015 ve 1016 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme sınavlarına girip puan almış olmaları gerekiyor.

2016 yılı SGK personel alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar gereki şartları taşıdıkları taktirde 25 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında sınava katılmak için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

SGK 2016 personel alımında sınava katılma şartları şu şekilde belirlenmiş:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

Sınavın yapıldığı 2016 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunmak (2015 ve 2016 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak.