shopify stats

Kamuya taşeron işçi ve personel alımı

Türkiye'de faaliyet gösteren yüzlerce kamu kurumu mevcut. Bu kamu kurumları kadrolu personel alımının yanında taşeron işçi alımı da yapmaktalar. Peki taşeron işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri? İşte kamuya taşeron işçi alımı... PERSONEL5

Türkiye'de gelişmiş bir kamu sistemi var. Bu sistem içerisinde faaliyet gösteren yüzlerce kamu kurumu mevcut ve bu kamu kurumları bünyelerinde kadrolu personel ve işçi alımı yaptıkları gibi dışardan hizmet alımı kapsamında taşeron işçi alımı da yapmaktalar. Kadrolu personel alımından yararlanamayan işçiler kamuya taşeron işçi alımı konusundaki haber ve ilanları takip ederek söz konusu alımlardan yararlanmak istiyorlar.

Taşeron işçi nedir?
Bir işin bir bölümünü veya tamamını asıl işi yapan kurumdan devralan ve bu işi yürüten kişi olarak tanımlanabilir. Taşeron işçi yasal mevzuatta alt işveren kategorisi altında değerlendirilmektedir. Diğer yandan taşeron firmalarda çalışan işçiler de taşeron işçi olarak tanımlanır ve değerlendirilir.

Hemen hemen Türkiye'de her kamu kurumu zaman zaman ihtiyaçları kapsamında taşeron işçi alımı yapmaktadırlar. Son zamanlarda taşeron işçiler konusunda hükümet önemli adımlar atmaya çalışmış olsa da tam olarak kesin sonuçlar elde edilememiştir.

Peki hangi kurumlar taşeron işçi alımı yapıyorlar?
Yukarıda da belirldiği gibi Türkiye'de hemen hemen her kamu kurumu ki bunlar arasında özellikle başta belediyeler olmak üzere, köy hizmetleri, devlet su işleri, karayolları genel müdürlüğü, ormanlar genel müdürlüğü, sağlık bakanlığı ve çevre bakanlığı bir çok kurum kamuya işçi alımı kapsamında taşeron işçi alımı yapmaktadırlar. Söz konusu kurumlar kamuya taşeron işçi alımı yapacakları zaman İŞKUR üzerinden ilana çıkmakta ve gerekli şartların yer aldığı ilanlar yayınlamakta ve bu çerçevede iş alımlarını duyurmaktadırlar.

Kamuya taşeron işçi alımı
Kamu kurumlarına yapılacak teşeron işçi alımları yine kurumların İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlar ile duyurulmaktadır. Söz konusu iş ilanlarına başvuru yapacak olan taşeron işçi adayları iş başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilirler, diğer yandan zaman zaman İŞKUR web sitesi iş ilanlarını kontrol ederek kamuya işçi alımı olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olabilirler.