shopify stats

Yakın Gelecekte Öne Çıkacak Meslekler

Yakın gelecekte hangi meslekler, işler ve sektörler öne çıkıyor? İstihdamda sorun yaşatmayacak meslekler neler?

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu'ya göre, bu yıldan itibaren öne çıkacak ve daha çok ihtiyaç duyulacak sektörleri ve meslekleri, büyük ölçüde Covid-19 sonrası yaşanmaya başlanan yeni normal koşulları belirleyecek. Bu doğrultuda iki önemli eğilimin öne çıktığını ifade eden Pamukçu, "Birincisi tedarik güvenliği ve kritik ürünlerde yurtiçinden tedariğin sağlanması. Diğeri ise tedarik kanallarının çoğaltılması. Bu eğilime bağlı olarak sağlık hizmetleri, medikal ekipmanlar, aşı ve ilaçlar ile diğer eczacılık ürünleri, tıbbi laboratuvarlar gibi alanlar öne çıkacak ve bu alanlarda çalışan uzmanlara ihtiyaç artacak. Tedarik güvenliğinde kritik bir diğer alan ise tarım ve gıda ürünleri. Giderek etkisini daha fazla gösteren kuraklık da dikkate alındığında ülkeler, tarım ve gıda üretiminde yurtiçinde arz tedarikini sağlamayı hedefliyorlar. Bu nedenle ziraat, ileri tarım ve gıda mühendislikleri ihtiyacı artacak" diyor. Savunma sanayi alanındaki yerelleşme eğiliminin de küresel ölçekte güçlenmekte olduğuna işaret eden Pamukçu'ya göre, mal ve hizmet üretiminde sanayi 4.0 uyumu, dijitalleşme ile güvenli, yeşil üretim sektörler ve meslekler üzerinde belirleyici diğer unsurlar olacak. Ticari yazılım pazarı hızla büyüyeceğine de işaret eden Pamukçu şunları aktarıyor:

"Sürdürülebilirlik ve güvenli üretim için test ve sertifikasyon faaliyetleri de hızla gelişme gösteriyor. Bu alanlarda alt yapıya ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olacak. İşletmelerin ve tüketicilerin satın alımlarında elektronik platformların payı giderek artıyor. Bu nedenle elektronik ticaret alt yapısı, elektronik platformlardan pazarlama ve satış hızla gelişmeye devam edecek. Buna bağlı olarak lojistik, hızlı kargo ve dağıtım faaliyetleri de büyümeye devam edecek. Firmalar hem bu alt yapıları kuracak hem de bu alanlar için farklı yetkinlikleri olan iş gücü istihdam edecek. Yeni ve kompozit malzemeler, nadir metaller, yenilenebilir enerji, elektrikli ve otonom araçlar, yeşil binalar, akıllı şehirler gibi alanlarda da gelişmeler hızlanacak. Tüm bu alanlara yönelik mühendislik ve uzman, araştırmacı ve teknik eleman ihtiyacı artacak."

Yakın Gelecekte Öne Çıkacak Meslekler

Bilgi Güvenliği Uzmanları

Siber Güvenlik Uzmanları

Veri Dedektifleri, Veri Analistleri, Veri Ayıklayıcılar

Büyük Veri Stratejist ve Uzmanları

Yapay Zeka Mühendisleri

3D Tasarımcıları, 3D Baskı Operatörleri

Robotik (RPA) Mühendisleri

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Mühendisleri

Yeni Teknolojiler Geliştirme Uzmanları

Robot Koordinatörleri, Operatörleri ve Teknisyenleri

Bulut Uzmanları

İçerik Yaratıcıları

Web Analistleri

Arama Motoru Optimizasyon Uzmanları

Blokzincir Mimarları

Biyomekanik Hizmet Sağlayıcılar

Scrum Yöneticileri

Genetik Bilimciler

Biyoteknoloji Uzmanları

Evde Bakım / Sağlık Hizmeti Sunanlar

Uzaktan Sağlık Desteği Uzmanları

Sağlık ve Zindelik Danışmanları

Dron Filosu Yöneticileri, Dron Operatörleri

Rüzgar Tribünü Servis Teknisyenleri

E-Ticaret Stratejist ve Uzmanları

Sosyal Medya Stratejist ve Uzmanları

Dijital Pazarlama Uzmanları

Dijital Finans Uzmanları

Organizasyon Dönüşümü Uzmanları

İnsan Davranış ve Kültür Bilimcileri

Çevik Dönüşüm ve Değişim Yönetimi Uzmanları

Kullanıcı Deneyimi Uzmanları, Deneyim Tasarımcıları

İnsan – Makine Deneyimi Tasarımcıları

İnsan – Makine Ekip Yöneticileri

Bilişim Hukukçuları

Jeopolitik Stratejiler Uzmanları

Güvenlik Stratejileri ve Politikaları Uzmanları

Araştırmacılar ve Analistler

İnovasyon Uzmanları

Dijital Dönüşüm Uzmanları

Sanal Gerçeklik Uzmanları

Etik Sorumluları

Sürdürülebilirlik Uzmanları

Kaynak Stratejist ve Yöneticileri