shopify stats

Türkiye'de sigortasız çalışan sayısı belli oldu

Türkiye'de sigortasız çalıştırılma en istihdamda en büyük sorunlardan biri. TUİK istatistiklerine göre Türkiye'de çalışanların 9 milyon kadarı sigortasız çalıştırılıyor. Bu da şu demek oluyor: Erkeklerin yüzde 29,29'u, kadınların yüzde 48,43'ü kayıt dışı istihdam ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl esas işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların oranı yüzde 34,97 olarak gerçekleşti. Buna göre, bir ekonomik faaliyette bulunan 25 milyon 933 bin kişiden 9 milyon 69 bini kayıt dışı olarak faaliyet gösteriyor. 

İstihdamda kayıt dışı şekilde yer alanların 3 milyon 348 bini ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. Ücretsiz aile işçilerinden 2 milyon 816 bini, kendi hesabına çalışanların 2 milyon 731 bini kayıt dışılığın beraberinde getirdiği hak kayıplarıyla karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca 173 bin işveren de sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan faaliyet gösteriyor.

İstatistiklere bakıldığında sigortasız kayıt dışı çalıştırılma oranı kadınlarda erkek çalışanlara göre çok daha fazla. Erkeklerde istihdam edilen 18 milyon 244 bin kişiden 5 milyon 344 bini, kadınlarda ise 7 milyon 689 bin kişiden 3 milyon 724 bin kişi kayıt dışı çalışıyor.