shopify stats

Memur hangi durumlarda refakat izni kullanır?

Kamuda çalışan bir memur refakat izni kullanabilir mi? Memur hangi durumlarda ve kimler için refakat izni kullanabilir?

Kamuda çalışan memurların refakat izni kullanma şartları şu şekilde düzenlenmiştir:

Memur kimler için refakat izni alabilir?

1. Çalışan memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa.

2. Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için

Memura hangi durumlarda refakat izni verilir?

1. Ağır bir kaza geçirmesi

2-Tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, (Bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.)

Refakat izni süresi ne kadardır?

Üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre 1 katına kadar uzatılabilir.

Refakat izni kurum idaresinin takdirine mi dayanır?

Hayır, refakat izni isteyen memur için gerekli şartlar oluşmuş ise çalışanın refakat izni almaya hakkı vardır.

Refakat izni memur mali ve özlük kaybı olur mu?

Aylık ve özlük hakları korunarak, refakat izni kullanılmaktadır. Bir kaybı olmaz.