shopify stats

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

Bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken bazı ek ödemeler dahil edilmez. İşte kıdem tazminatı hesaplanırken dahil edilmeyen ücretler...

Kıdem tazminatına hak kazanan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplamasında aşağıdaki ücretler dahil edilmemektedir.

- Yıllık izin ücreti
- Evlenme yardımı
- Hafta tatil ücreti
- Bayram harçlığı
- Hastalık yardımı
- Genel tatil ücreti
- Doğum yardımı
- Ölüm yardımı
- İzin harçlığı
- Jestiyon ödemeleri
- Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
- Seyahat primleri
- Devamlılık göstermeyen primler
- Fazla çalışma ücreti
- İş arama yardımı
- Harcırah
- Bir defalık verilen ikramiyeler
- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri