shopify stats

Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dahil edilir?

Bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken hesaplamaya hangi ek ödemeler dahil edilir?

Çalışan birinin kıdem tazminatı hesaplanırken şu ek ödemeler de hesaplamaya dahil edilir.

- Çıplak ücret
- Yemek yardımı
- Kasa tazminatı
- Gıda yardımı
- Yakacak yardımı
- Eğitim yardımı
- Konut yardımı
- Giyecek yardımı
- Erzak yardımı
- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
- Unvan tazminatı
- Aile yardımı
- Çocuk yardımı
- Temettü
- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
- Taşıt yardımı
- Yıpranma tazminatı
- Kalifiye
- Nitelik zammı
- Sağlık yardımı
- Mali sorumluluk tazminatı
- Devamlı ödenen primler