shopify stats

Geçici işçi ve sözleşmeli personel kadroya alınacak mı?

Geçici işçi ve sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Bu sorunun cevabına ilişkin olarak Çalışma Bakanı bazı açıklamalarda bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrosuz işçi olarak ve sözleşmeli statüde çalışan üniversite mezunu personele kadro verilmesine yönelik çalışmalar konusunda açıklama yapıldı.

Konu hakkında Milletvekili Alim IŞIK tarafından verilen bir soru önergesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK imzalı yazı ile verilen cevapta, işçi ve sözleşmeli pozisyonlarda görev yapanların kadroya geçirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanın olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında mevcut olan Kadro Uygulaması Bilgi Sistemine girmiş oldukları kurumlarına ait kadro bilgiler ışığında lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş toplam 11.710 işçi personel görev yapmakta olup, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışan lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş kişilerin sayılarına yönelik Bakanlığımızda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

İşçi ve sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın yasal düzenleme yapılarak memur kadrolarına geçme yönünde talepleri bulunmakla birlikte, bu taleplerle ilgili olarak hali hazırda sonuçlandırılmış ve ilgili mercilere sevkedilmiş bir taslak metin bulunmamaktadır. Ayrıca, bu konuda herhangi bir çalışma yapılması hususu TBMM yetkisinde bulunmaktadır.”