shopify stats

Ev Alacaklara Devletten 15 Bin TL Konut Satın Alma Yardımı

Devlet ev almak isteyen adaylara da yardım eli uzattı. Mecliste yeni kabul edilen maddeyle birlikte ev almak isteyenler 15 bin TL'ye kadar konut satın alma yardımı yapılacak. Konut yardımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Devlet vatandaşa mali yardım konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda yeni kabul edilen madde ile ev sahibi olmayan ancak bir ev almak isteyen vatandaşlara 15 bin TL'ya kadar konut yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Peki bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar için genel olarak başvuru şartları neler? Devlet katkısı ne zaman başlayacak?

Yurtiçinde satın alınacak ilk ve tek konut için bu yardım verilecektir. Vatandaş daha önce konut almış ise bu yardımdan yararlanamayacaktır. Yardım almak isteyenlerin bankada hesap açmaları ve asgari 3 yıl beklemeleri gerekmektedir. Verilecek maddi yardım, hesapta biriken miktarın yüzde 20'sini aşamayacak. Yani hesapta 50 bin lira biriktiren bir vatandaşa verilecek maddi yardım 10 bin lira olacaktır. Verilecek maddi yardım her halükarda 15 bin lirayı geçemeyecek. Hangi konut türlerine mali yardım verileceğine ayrıca devlet katkısı için hak ediş süresinin tespitine Bakanlar Kurulu karar verecektir. Eğer 3 yıllık sürenin esnetilmemesi halinde, bu düzenlemeden en erken 2018'de yararlanabilecektir.

KONUT YARDIMI DETAYLARI VE ŞARTLARI

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurtiçinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.

Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."