shopify stats

Emekli fark ikramiyeleri, güncel katsayı üzerinden mi ödenir?

Anayasa Mahkemesi, emekli ikramiye farklarının güncel katsayılar üzerinden değil, aylığın bağlandığı tarih üzerinden ödenmesi gerektiğine karar verdi.

2009 yılında Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığına tabi kamu personeli için emekli ikramiyesi ödemesinde, "son defa Emekli Sandığına" tabi bir görevde olma şartını iptal etmiştir.

Bu iptal sonrasında, daha önce Emekli sandığına tabi bir görevde iken istifa edenler ve sonrasında SSK'dan emekli olanlar, emekli sandıklarına tabi oldukları dönemler için ikramiye farklarını istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin incelediği bireysel başvuru kapsamında incelediği bir olayda, 1948 yılında astsubay olan 1958 yılında istifa ederek bu görevden ayrılan bir vatandaş, AYM kararı sonrasında idare mahkemesine başvurmuş ve 1948 ila 1958 yılları arasındaki çalıştığı dönemler için ikramiyesini istemiştir. İdare Mahkemesi, 1475'e atıf olduğu için ödenemeyeceğine karar vermiştir. İtiraz üzerine ise, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ödenmesine karar vermiştir. Ancak ödeme sırasında SGK emekli aylığının bağlandığı dönemdeki katsayılar üzerinden ödeme yapmıştır. Ancak SGK güncel katsayılar üzerinden ödeme yapmamış bu nedenle de bireysel başvuru yoluna gidilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, emekli ikramiye farkı talebinin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilebilmesi için, bunun mevzuat ve yargısal içtihatlarla desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. daha sonra yaptığı incelemede ise, kanunda yer alan "ayrıldıkları tarihteki katsayılar üzerinden" ibaresinin AYM tarafından iptal edilmediğine ve konuyla ilgili olarak açılan idari davaların Danıştay'da olumsuz olarak neticelendiğine dikkat çekmiş ve bu nedenle talebin yargısal ve mevzuat anlamında bir dayanağı olmadığı için mülkiet hakkı kapsamına girmediğine karar vermiştir.