shopify stats

EÜAŞ Elektrik Üretim İşçi Personel Alımı, İş Başvurusu

Kamuya ait en büyük sanayi kuruluşu olan EÜAŞ Elektrik Üretim AŞ. ihtiyaçlar kapsamında işçi ve eleman alımı için ilana çıkmaktadır. EÜAŞ'a nasıl iş başvurusu yapılır, başvuru şartları neler, maaşlar ne kadar?

Günümüzde Türkiye enerji sektöründe faaliyet gösteren ve elektrik üretimini üstlenen EÜAŞ faaliyet gösterdiği bölgelerde yaptığı toplu işçi ve personel alımları ile de istihdama katkı sağlamaktadır. Peki EÜAŞ personel alımı nasıl düzenleniyor ve EÜAŞ'a nasıl iş başvurusu yapılır?

KISACA EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
Ülkelerin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmişlik gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin zamanında, kaliteli ve yeterli miktarda, ekonomik şartlar ve çevre etkileri de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır. EÜAŞ, devletin genel enerji ve ekonomik politikasına uygun olarak, verimlilik ve karlılık ilkelerine göre elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilen bir kamu kuruluşudur. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların sınırlı olması sebebiyle, bu kaynakların kullanımı gelecek kuşakların dünyasını belirleyeceği gibi, bunların sınırsız ve sorumsuz kullanımının geleceğe olumsuz etki yapacağı muhakkaktır. Bu yüzden ülkemizin, hem bugününü hem de geleceğini dikkate alan yerli kaynaklara dayalı bir enerji politikası oluşturma ve tercihleri buna göre yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu anlamda, kamuya ait santrallardaki elektrik enerjisi üretiminden sorumlu olan Kuruluşumuz EÜAŞ bu görev bilinciyle çalışmalarını sürdürmekte olup, yerli kaynakların değerlendirilmesi için azami gayreti göstermektedir.


EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ELEMAN VE İŞÇİ ALIMI
EÜAŞ bünyesinde yüzlerce eleman ve işçi çalıştırmakla beraber diğer yandan belirli dönemler toplu işçi alımı yapmaktadır. EÜAŞ personel alımını yapmadan önce insan kaynakları planları çerçevesinde mevcut işçi ve personel açığını değerlendirir ve sonrasında ihityaçlar belirlenerek işçi alım ilanı yayınlar. EÜAŞ işçi alımlarından yararlanmak isteyen adayların söz konusu kurumun toplı işçi alım ilanlarını internet üzerinden takip etmesi gerekiyor. Kurumu personel alımını genellikle İŞKUR üzerinden ilan ediyor ve iş başvurularını da yine İŞKUR üzerinden kabul ediyor. Kurum büro memurunda, metal işlerine ve hatta engelli personele kadar çok farklı branşlarda eleman ve işçi alımı düzenlemektedir.

EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM AŞ İŞ BAŞVURUSU
Yukarıda da belirtildiği EÜAŞ öncelikle personel ve işçi ihtiyacını belirler ve sonrasında toplu işçi alımının İŞKUR üzerinden yayınlar. EÜAŞ'a iş başvurusunda bulunmak ve işçi alımından yararlanmak isteyen adaylar kurumu ilanları takip edebilir ve bu ilanlara iş başvurusu yapabilirler. Dolayısıyla İŞKUR'a kayıt yaptırmak bu konuda önemlidir. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar bulundukları bölgedeki İŞKUR'a müracat edebilirler. 

Yorumlar
  • isimsiz

    bu sene neden eüaş işçi alımı yapmadı?

    cevapla