shopify stats

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Sözleşmeli Personel Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı kısa adıyla KKK bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu alım kapsamında öğretim görevlisi alımı yapılacak. İş başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre personel seçilmektedir.

Muvazzaf subay adayları, tüm aşamaları geçmelerini müteakip “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle istihdam edildikleri okula gönderilecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay statüsünde araştırma ve öğretim görevlisi olarak yer almak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Muvazzaf Subay Personel Alımına Kimler Başvurabilir?

(1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, (2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar baĢvuramazlar.), (3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler, (4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar personel alımına başvuru yapabilirler.

KKK Muvazzaf Subay Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

(1) Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön başvurularını 06-30 Mart 2015 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (2) Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aĢamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün iĢlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. (3) Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C. KĠMLĠK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. (4) Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 10 Nisan 2015 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. (5) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

Yorumlar
  • vedat

    subay olmak istiyorum cok ama kayıt olamıyorum

    cevapla