shopify stats

Deniz Harp Okulu Öğrenci Alımı

Deniz Harp Okulu öğrenci alımı yapıyor. Öğrenci alımı başvuruları ve kayı tarihleri neler? Başvuru nasıl ve nereye yapılacak? Başvuru şartları neler?

ÖN KAYIT TARİHLERİ

25 MART-15 MAYIS 2015

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İNTERNET ADRESİ E-POSTA ADRESİ TELEFON

www.dho.edu.tr

dhokabul@dho.edu.tr

(0216) 395 26 30 - Dahili : 25 00

DENİZ HARP OKULU BAŞVURU DETAYLARI

1.BAŞVURU, 2. SEÇİM AŞAMALARI VE SEÇİM AŞAMALARI SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR.

3.BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİ VE DUYURULAR HİÇBİR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE MALİ VE HUKUKİ ANLAMDA KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNDE TAKDİR HAKKI SAKLIDIR.

4.TEMİN FAALİYETLERİ SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://www.dho.edu.trİnternet adresİnden YAPILACAKTIR.