shopify stats

İstanbul Üniversitesi personel alımı

İstanbul Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere öğretim üyesi personel alımı yapacak.

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ve vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların başvuru esnasında yanlarında birer adet Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Özgeçmiş, Başvuru Dilekçesi ve bir adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili birimlereteslim etmeleri gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI - ÖNEMLİ NOTLAR

1)İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2)Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3)İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4)Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5)Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6)Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Adli Tıp

PROFESÖR

1

Adli bilimler Doktoralı Uygulamalı Psikoloji Doçenti.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

İtalyan Dili ve Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İngilizce İktisat Tarihi

PROFESÖR

1

İktisat Teorisi

DOÇENT

1

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Sosyal Bilimler

YARD.DOÇ.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Maden Yatakları-Jeokimya

DOÇENT

1

Metalik maden yatakları ve sıvı kapanımlar konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Analitik Kimya

DOÇENT

1

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

DOÇENT

1

Metin Dilbilim ve Türkçe Öğretimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

YARD.DOÇ.

1

Web tabanlı öğrenme ortamında Yaratıcılığın Geliştirilmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi

YARD.DOÇ.

1

Üstün Zekalı Öğrencilerde Farklılaştırılmış Matematik Öğretimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

YARD.DOÇ.

1

Yeniçağ Osmanlı Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İngiliz Dili Eğitimi

YARD.DOÇ.

1

KONSERVATUVAR

Tiyatro

YARD.DOÇ.

1

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Kardiyoloji

DOÇENT

1