shopify stats

Üniversite Öğretim Elemanı Alımı

Bayburt Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak. Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi personel alımına iş başvurusunda bulunmak isteyenler için gerekli bilgiler şöyle...

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A- MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER DOÇENT KADROSU İÇİN:

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1. Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ye anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3. Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6. 2 adet fotoğraf,

1.7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

B- BAŞVURU YERİ: Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

S.N.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Bayburt Meslek
Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteri-
neriik Sağlık Pr.

Doçent

1

1

Organik ve Hayvansal Üretim ala-
nında çalışma yapmış olmak.

2

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

Bayburt Halk Kültürüyle ilgili
çalışmaları bulunmak

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili: 4137

Faks: 0 458 211 11 89

Posta: personel@bayburt.edu.tr