shopify stats

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak. Söz konusu personel alımı kapsamında üniversiteye öğretim üyesi alımı yapılacak. Başvuru ve şartlar şöyle...

HAKKARİ ÜNİVERSITESI REKTÖRLÜGÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim elemanları alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşuljarı sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1- Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (altı) takım dosya halinde Rektörlüğe,

2- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3- Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

4- Başvurular, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.