shopify stats

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek yardımcı doçent alımı yapıyor. Akademik personel alımı kapsamında iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için detaylar şöyle...

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b - 2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

İŞ BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

ABD/

Alanı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakınçağ Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçentlik belgesine sahip olup, Mardin Tarihi ve Süryani tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitimini ve sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak.

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an ayetleri çerçevesinde insanın sevinç ve mutluluğuna dair çalışmalar yapmış olmak.