shopify stats

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Personel Alımı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere öğretim üyesi personel alımı yapacak. Profesör ve yardımcı doçent alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için başvuru nasıl, ne zaman ve nereye yapılacak? İşte detaylar...

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna Özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini. Lisans. Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını nüfus cüzdanı fotokopilerini. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.

Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Fakülte

Bölümü

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Meslek

Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Prof.

1

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve İslahı Alanında Doçentlik Belgesine Sahip Olup, Çayır ve Mera Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Gıda İşleme

Yrd.

Doç.

5

1

Analitik Kimya Alanında Doktora Yapmış Olup, Antioksidanlar Üzerine Çalışmaları Olmak.