shopify stats

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Personel Alımı

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere öğretim üyesi personel alımı yapıyor. Üniversiteye doçent ve yardımcı doçent alımı yapılacak. İş başvuru şartları ve diğer detaylar şu şekilde...

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 25. maddeleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Yardımcı Doçentler alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (4 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

Yardımcı Doçentler adaylarının ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan ve belgeleyen dosya ile (4 nüsha) ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Doç.

Yard. Doç.

Aranan

Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

1

-

(a), (b)

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

1

-

(a), (c)

Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatı

-

1

(a), (d)


ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

(a)Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b)Adayların Benzetim, Etmen Tabanlı Benzetim, Sistem Kuramı ve Enerji Sistemlerine Uygulanması alanlarında uzmanlığı ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(c)Adayların yabancı dil öğretmen eğitimi, yabancı dil öğretim yaklaşım ve yöntemleri, ortak dil olarak İngilizce (English as a Lingua Franca) alanlarında çalışma yapmış olması gerekmektedir.

(d)Adayların Modern Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Karşılaştırılmalı Edebiyat ve Çağdaş Edebiyat Kuramları konusunda uzman olması gerekmektedir.