personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Spor Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

PERSONEL5.COM'a ulaştırılan Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanına ilişkin gerekli detaylar aşağıda yer alıyor. Söz konusu sözleşmeli bilişim personeli alımı kapsamında proje yöneticisi alımı, yazılım ve iş analiz uzmanı alımı, ağ güvenliği ve sistem uzmanı alımı, yazılım geliştirme uzmanı alımı, mobil yazılım geliştirme uzmanı alımı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı ve veri tabanı uzmanı alımı yapılacak. Gerekli başvuru şartlarını taşıyan adaylar 8 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar iş başvurularını yapabilecekler.

SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu bölümlerden mezun olanlar, Ücret Cetvelinde gösterilen sadece 2 kat ücretli pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için sınav tarihi itibarıyla en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 21/03/2016 tarihinde başlayacak olup, adayların; BasvuruBilisim.gsb.gov.tr adresi üzerinden dolduracakları Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımızca onaylanacaktır) birlikte 08/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA) şahsen veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. BasvuruBilisim.gsb.gov.tr adresi üzerinden Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu doldurulmadan yapılan başvurular ile ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

ç) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

d) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

- Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, - Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste 15/04/2016 tarihinde Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat olmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

SINAV NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sınav; sözlü/uygulamalı olarak, 19/04/2016 - 28/04/2016 tarihleri arasında saat 09:30’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, BasvuruBilisim.gsb.gov.tr adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir. Adayların sınavda yanlarında, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava girilen pozisyona göre B-Özel Şartlar bölümünde belirtilen tüm konular.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan 8 (sekiz) aday, sınavı kazanmış kabul edilecektir. Asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav sonuçları, Sınav Komisyonunca Bakanlığımız www.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavı kazanan adaylardan; sınava girilen pozisyon için aranılan şartları taşımadığı anlaşılan, kendisine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, göreve başlama hakkından vazgeçen veya süresi içinde göreve başlamayanların yerlerine yedek adaylar alınabilecektir.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ MAAŞI

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, aşağıda belirtilen cetvelde unvanlara göre belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
01 Ekim 2023 Pazar | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

İŞKUR Farklı Şehirlere Sınavsız Personel...
Türkiye'nin en önemli iş bulma ve işe yerleştirme kurumu yeni bir ilan yayınladı. Söz konusu ilana...

Haberi Oku