personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği URGE Projesi Personel Alım İlanı

URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI

2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" kapsamında Birliğimizce yürütülmekte olan "Batı Akdeniz Doğaltaş Kümesi" isimli proje süresince (3 yıl süre ile) istihdam edilmek üzere özel hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Konu ile ilgili başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Güzide ER YÜCEL ÇAKAR

Tel: 0242 311 80 00-1206, 1207,

E-Posta: cakarg@baib.gov.tr)

Son Başvuru Tarihi : 29 Şubat 2016

Genel nitelikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına yatkın,

Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,

Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan

PERSONEL ALINACAKTIR.

Is tanımı:

UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmalar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)

Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Başvuru dilekçesi

Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

Kimlik fotokopisi

Özgeçmiş

2 (iki) adet fotoğraf

YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

Nüfus Cüzdanının fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
29 Kasım 2023 Çarşamba | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

İŞKUR Farklı Şehirlere Sınavsız Personel...
Türkiye'nin en önemli iş bulma ve işe yerleştirme kurumu yeni bir ilan yayınladı. Söz konusu ilana...

Haberi Oku