personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Karabük Üniversitesi personel - avukat alımı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden :

AVUKAT GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği" uyarınca sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

I- Kadro Bilgileri

Unvanı

Birimi

Sınıfı

Derecesi

Sayısı

Avukat

Hukuk Müşavirliği

AH

6

1

II- Başvuru Şartları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4- Son başvuru tarihi itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III- Başvuruda İstenilen Belgeler:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formu.

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

3- Üç adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

5- Özgeçmiş.

6- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

IV- Başvuru Süresi, Şekli ve Değerlendirilmesi:

Başvuru Süresi : 15 - 26 ŞUBAT 2016

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak diğer başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı KARABÜK adresine başvuru süresi içinde ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgeleri aslı ibraz edilmek koşulu ile tarafımızdan onaylanabilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren

adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.

V- Sınavın Şekli , Tarihi, Yeri, Sınav Konuları ve İtiraz:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav Tarihi: 17 MART 2016 Saat: 14.00 Sözlü Sınav Tarihi: 18 MART 2016 Saat: 14.00

Sınav Yeri : Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/KARABÜK

Yazılı Sınav Konuları:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

l) 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday sözlü sınava çağırılır. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarını duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Duyurumuz 9 Şubat 2016 tarih ve 29619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
27 Eylül 2023 Çarşamba | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alımı
Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Haberi Oku