personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alımı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Yayın Listesi,

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Doçentlik belgesi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Form),

İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Yayın Listesi,

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Doçentlik belgesi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Form),

İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Yayın Listesi,

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

Yabancı Dil Belgesi

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Form),

İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 22.03.2018

Bitiş Tarihi : 05.04.2018

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PRG

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Profesör

1

1

Para politikası araçları konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Kortikotominin diş hareketine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Dentin proteaz enzimleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Temel Bilimleri

Doçent

1

1

Kuantum nokta analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Türk dünyası tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Peroksitli ve bazik yakıt hücresi katalizörleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Sonsuz gruplar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Ortogonal polinom aileleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretim programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Müze eğitimi ve küratörlük alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Dönüşümsel öğrenme kuramı üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Hidrobiyoloji ve limnoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Balık biyolojisi ve ekolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Sonsuz grup teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Deniz hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

1

İstihdam ve gelir dağılımı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Stratejik insan kaynakları yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Mimari morfoloji konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Biyomedikal konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Zaman modülasyonlu anten konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sosyolojik açıdan terör, göç ve tarikat ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Cibril, ihsan hadisleri ile hadislerin mana rivayeti üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kur'an kaynaklı tasavvuf kavramları üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Osmanlı Son Döneminde İrfani Gelenek konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Kinezyo bantlama ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doçent

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Doçent

1

1

Sistemik toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nöroloji)

Profesör

1

1

Video EEG polisomnografi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji)

Profesör

1

1

Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Farklı cinsiyetteki yavrularda elektro-manyetik alanların sağlık etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Seyahat ve ulaştırma hizmetleri konusunda çalışmaları olmak.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
01 Ekim 2023 Pazar | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım...

Haberi Oku