personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI DÜZELTME İLANI

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan araştırma görevlisi alım ilanında Başvuru için Gerekli Belgeler metni aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Başvuru Tipi

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

31.12.2018

21.01.2019

25.01.2019

30.01.2019

06.02.2019 Şahsen / Posta www.boun.edu.tr

Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu" http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/

akademik_gorev_basvuiu_foimu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Birim

Bölüm

ABD

Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Kadro

Derecesi

ALES

YDS / Eşdeğeri

Özel Şartlar

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Biyomedikal

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre

Teknolojisi

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - EA

85

Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalı, Erken Çocukluk Eğitimi anabilim dalı veya Öğrenim Bilimleri Programı'nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Dilbilim

Dil Bilimi

Araştırma

Görevlisi

1

6

70

90

Dil Bilimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik

Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler

Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - EA

85

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

Araştırma

Görevlisi

1

6

70 - EA

85

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

6

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - EA

85

İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal

Yöntemler

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - EA

85

İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - EA

85

İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Araştırma

Görevlisi

1

5

80 - EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Yönetim

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

5

80 - EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Deprem

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Deprem Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Jeodezi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Jeodezi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Donanımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Devreler ve

Sistemler

Araştırma

Görevlisi

1

5

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Telekomünikas

yon

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırması

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimyasal

Teknolojiler

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina Teorisi ve Dinamiği

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Termodinamik

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
02 Aralık 2022 Cuma | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alımı
Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Haberi Oku